Nota prawna

NOTA PRAWNA

Strona jest własnością Guinot SAS
z kapitałem 10,200,000 euro, zarejestrowana w RCS Paris B 632 041 877
Z siedzibą: 120 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly Sur Seine - France
VAT No: FR 04 632041877
Tel: + (33) 01 58 58 41 00

Dyrketor publikacji: Jean-Daniel MONDIN, President.


Hosting strony

Firma OVH, 2 rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix Cedex 1
Telefon: +33 (0) 820 698 765 - Email: support@ovh.com - Strona www.ovh.com


Zasady działania serwisu

Guinot SAS  wiita Was na swojej stronie. Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na te warunki użytkowania. Każde połączenie z witryną podlega zgodności z ogólnymi warunkami korzystania, a korzystając z witryny użytkownik potwierdza, że ​​je przeczytał i zaakceptował. W przypadku nieletnich użytkowników uważa się, że ich rodzice lub opiekunowie zaakceptowali te ogólne warunki użytkowania w ich imieniu. Dostęp do strony jest bezpłatny, ale nie możemy zagwarantować dostępu w każdych okolicznościach. W szczególności ze względu na konserwację, aktualizację lub z jakiegokolwiek innego powodu, nad którym nie mamy kontroli, dostęp do witryny może zostać zmodyfikowany, zaktualizowany lub przerwany bez uprzedniego powiadomienia

Strona jest wyłączną własnością Guinot SAS.


- Przetwarzanie danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania, wysyłając zapytanie wyłącznie pocztą do Guinot SAS: Guinot Information Technology and Liberties Correspondent 120 Avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - Francja

Subskrybując nasz „Newsletter” i / lub „Kontakt”, zgadzasz się, że będziemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe w celach związanych z Twoją prośbą. Zebrane informacje podlegają obróbce komputerowej mającej na celu ułatwienie połączenia między tobą a Guinot SAS. Odbiorcą danych jest Guinot SAS.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres nieprzekraczający dwudziestu czterech (24) miesięcy od ostatniej aktualizacji dokonanej przez rejestrującego. Przyjmujesz do wiadomości, że dane, które nam przekazujesz i które są przechowywane w naszych systemach informatycznych, są dokładne i stanowią dowód Twojej tożsamości.

Przesyłając dane do pól „Newsletter” i / lub „Kontakt” swoje dane kontaktowe i wiadomość, zgadzasz się pisać w sposób obiektywny i nigdy nadmiernie. Nie podawaj wrażliwych danych osobowych (tj. Informacji dotyczących twojego zdrowia, koloru skóry, orientacji seksualnej, poglądów politycznych itp.). Guinot SAS zastrzega sobie prawo do wycofania karty kontaktowej i zastrzega sobie prawo do złożenia skargi przeciwko każdej osobie, która nie przestrzega tych zobowiązań.


- Zasady korzystania z Internetu na stronie

Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z teraźniejszością i zobowiązuje się do przestrzegania warunków.

Użytkownik strony potwierdza, że ​​posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej.

Użytkownik potwierdza, że ​​sprawdził, czy zastosowana konfiguracja komputera nie zawiera wirusa i jest w idealnym stanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: Guinot SAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi dostępne za pośrednictwem Internetu i nie sprawuje żadnej kontroli nad charakterem i cechami danych, które mogą przechodzić przez jego hosta.

Przekazywanie wszelkich informacji uznanych przez użytkownika za poufne lub poufne odbywa się na własne ryzyko.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane krążące w Internecie mogą być regulowane pod względem użytkowania lub chronione prawem własności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie danych, z którymi się konsultuje, oraz za przekazywanie danych w Internecie.

Guinot SAS jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w publikowanych na niej materiałach. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu komputerowemu witryny lub systemowi komputerowemu innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać ani nie zakłócać normalnego działania Witryny. Wszelkie pobierane treści są tworzone na własne ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym Guinot SAS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez komputer użytkownika lub utratę danych wynikającą z pobierania.

Dostęp do strony może wymagać użycia osobistych kodów dostępu. Te sposoby uwierzytelnienia są osobiste i poufne, musisz zapewnić poufność tych dostępów. Możesz oczywiście je zmodyfikować w dowolnym momencie.

Zawartość strony internetowej może zawierać niedokładności techniczne, błędy typograficzne lub przeoczenia. Może zostać zmodyfikowany lub zaktualizowany bez powiadomienia.


- Cookies

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować korzystanie z witryny przez jej użytkowników. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportów dotyczących aktywności witryny dla jej wydawcy oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu. Google może ujawnić te dane stronom trzecim w przypadku zobowiązania prawnego lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają takie dane w imieniu Google, w tym między innymi wydawcy tej witryny. Google nie będzie odnosić twojego adresu IP do żadnych innych danych przechowywanych przez Google. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak taka dezaktywacja może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej witryny.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google na warunkach i do celów opisanych powyżej.

Instalacja niektórych plików cookie wymaga Twojej zgody. Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz tę stronę, zobaczysz baner wskazujący, że kontynuując nawigację na stronie, wyżej wymienione pliki cookie zostaną zainstalowane na twoim urządzeniu. Możesz także wyłączyć pliki cookie Google Analytics bezpośrednio, odwiedzając stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


- Odwołania do innych stron

Ta strona może zawierać linki hipertekstowe do innych witryn w Internecie.                                                                                                                                Możliwe jest utworzenie linku do strony prezentacji tej witryny bez wyraźnej zgody Guinot SAS. Jednak ta strona powinna zostać wyświetlona w nowym oknie przeglądarki. Jednak Guinot SAS zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia linku, który uważa za niezgodny z przedmiotem swojej witryny, Guinot SAS nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na tych stronach lub uzyskane za ich pośrednictwem. Takie linki nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez Guinot SAS tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać. Guinot SAS nie ma kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów.


Konwencje

Od 1 stycznia 2012 r. Guinot SAS nie zawarł umów zgodnie z konwencjami wymienionymi w art. L. 1453-1 kodeksu zdrowia publicznego.

Odpowiedzialność i prawa

Treść redakcyjna i graficzna strony internetowej Guinot jest chroniona prawem dotyczącym własności intelektualnej i artystycznej obowiązującym we Francji oraz konwencjami międzynarodowymi. Wszelkie powielanie lub reprezentacja, integralna lub częściowa, witryny lub któregokolwiek z jej elementów, jest surowo zabroniona, podobnie jak ich modyfikacja.

Wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest ściśle określona. Ta reprezentacja lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi naruszenie sankcjonowane przez artykuły L.335-2 i kolejne Kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną sprawcy naruszenia. Ponadto właściciele skopiowanych treści mogą wytoczyć proces przeciwko tobie.

 

Obecne warunki witryny podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory i spory, które mogą wyniknąć z ich interpretacji lub wykonania, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów, od których zależy siedziba spółki. Językiem referencyjnym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język francuski.


-    Mediacje konsumenckie

Konsument jest informowany o możliwości skorzystania z mediacji konsumenckiej w przypadku sporów, które mogą powstać w związku ze sprzedażą naszych produktów. Skierowanie do mediatora (www.mediateur-conso.cmap.fr) jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący wcześniej skontaktował się z naszą obsługą klienta i uważa, że ​​nie otrzymał zadowalającej odpowiedzi.

 

 

Wskażnik równości płci

Neuilly  02/25/2020

Ustawa o wolności wyboru w karierze stworzyła Indeks równości płci w biznesie, który będzie publikowany co roku 1 marca. 
Indeks zawiera 5 wskaźników, które dają ogólny wynik na 100. 
Wyniki tego wskaźnika w ramach grupy UES GUINOT-MARY COHR za rok 2019, w okresie referencyjnym to:

98/100

Dla przypomnienia, nasz 2018 index wynosił 93/100.

Nastepna publikacja: Marzec 1, 2021.